Navigácia
Názov spoločnosti:                                              Rybárstvo Na háku                      
Sídlo spoločnosti:                                                Párnica 64      026 01 Párnica
IČO:                                                                      37356534
DIČ:                                                                      1042917414
Telefón:                                                                +421 907 816 695
   
   
Kontaktný e-mail:                                                parnickyrybar@gmail.com
Facebook:                                                            facebook.com/RybarstvoNahaku